Top

Qpaper-palvelun käyttöehdot


Nämä käyttöehdot ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät lisäykset ja muutokset kattavat Qpaper-verkkojulkaisupalvelu (Palvelu) käyttämisen. Palvelun kautta Käyttäjä voi julkaista verkossa pdf-muotoisia painotuotteitaan.

Palvelua ylläpitää Qpaper (Palveluntarjoaja), jonka Y-tunnus on 2086108-6 ja kotipaikka Helsinki.

Käyttäjä vastaa kaikesta Palvelun avulla julkaistavasta materiaalista, myös siitä, että julkaistu materiaali on Suomen lakien, viranomaismääräysten ja hyvin tapojen mukaista. Tällaiseksi lasketaan muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiäKäyttäjällä on oltava myös oikeus julkaista käytettävää materiaalia. Materiaali ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Käyttäjä julkaisee materiaalin Palveluntarjoajan Palvelussa omalla vastuullaan.

Palveluntarjoaja ei ennakkoon tarkista Palveluun toimitettua sisältöä, mutta Palveluntarjoajalla on oikeus (mutta ei velvollisuus) estää tai poistaa Palvelusta sisältöä, joka rikkoo edellistä ehtoa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tätä sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä Palvelusta.


Rekisteröityminen


Palveluun rekisteröidytään www.qpaper.fi sivustolla. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita Käyttäjää käyttämään Palvelua.

Rekisteröinnin jälkeen Käyttäjä saa yhden veloituksetta käyttöönsä yhden Qpaper-testijulkaisun kolmeksi (3) vuorokaudeksi.

Rekisteröinnin yhteydessä täytyy antaa toimiva sähköpostiosoite ja muut rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Qpaper-julkaisu, jonka luomisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Asiakastili täytyy avata luonnollisen henkilön toimesta.

Käyttäjä on vastuussa salasanansa turvallisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän turvallisuusvelvoitteen laiminlyönnistä.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillistä kuluista.

Käyttäjä huolehtii itse siitä, että hänellä on Palvelun käyttöön tarvittava internet-yhteys, laitteisto ja selainohjelma.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Tämä pätee myös silloin, kun Palvelua käyttää joku muu henkilö , jolla on Palvelun käyttäjätunnukset. Jos salasana ja käyttäjätunnuksen joutuvat ulkopuolisen Käyttäjän pitää ilmoittaa tästä heti Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään käyttäjä- ja henkilötietojen huolellisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Rekisteröityessään Käyttäjä saa veloituksetta käyttöönsä yhden Qpaper-testijulkaisun kolmeksi (3) vuorokaudeksi.

Palveluntarjoaja veloittaa yhden julkaisuoikeuden joka kerta, kun Käyttäjä luo uuden Qpaper-julkaisun.

Käyttäjä voi milloin tahansa ostaa lisää julkaisuoikeuksia.

Mikäli asiakas- tai laskutustietoihin tulee muutoksia, Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot Palveluun heti.


Julkaisuoikeus


Yksi julkaisuoikeus oikeuttaa Käyttäjän julkaisemaan yhden Qpaper-julkaisun vuodeksi Palvelussa. Ennen julkaisua Käyttäjän pitää tarkistaa Qpaper-julkaisunsa toimivuuden. Mikäli Käyttäjä haluaa vaihtaa Palvelussa olevan pdf-tiedoston, se pitää tehdä ennen julkaisua.

Julkaisuoikeus veloitetaan Käyttäjän tililtä, kun tämä alkaa luoda Qpaper-julkaisua Palvelussa, mutta vuoden julkaisuaika käynnistyy vasta kun julkaisu julkaistaan. Palvelussa julkaistua Qpaper-julkaisua ei voi enää muuttaa, mutta Käyttäjä voi muokata sen asetuksia.

Voimaantulo, muutokset ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Palvelussa annettuja sääntöjä ja ohjeita.

Käyttäjä voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön ilmoittamalla tästä asiakaspalveluun sähköpostitse tai yhteyslomakkeella.

Kaikki Käyttäjän materiaali poistetaan Palveluntarjoajan palvelimilta Palvelun lopettamisen yhteydessä.


Yleiset ehdot


Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan. Mahdollisia vikatilanteita aletaan korjata heti kuin mahdollista työ- ja virka-ajan puitteissa.

Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjälle huoltotöistä aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä

Palveluntarjoaja vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjälle Palveluntarjoajan omatoimisen toiminnan myötä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhtä julkaisuoikeutta vastaavaan summaan. Hyvitys myönnetään
veloituksettomana Qpaper-julkaisuna.

Mikäli kolmansien osapuolien Palvelun väärinkäytökset aiheuttavat Palvelutarjoajalle kuluja, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot ja kulut. Palveluntarjoajan ja sen työtekijät on vapautettu kaikista seuraamuksista, joita Käyttäjän toiminta aiheuttaa.

Käyttäjä ei saa käyttää Palveluntarjoajan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää teknisesti sopimuksen vastainen toiminta.

Käyttäjä on velvoitettu seuraamaan Palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet julkaistaan Palvelun verkkosivuilla www.qpaper.fi ja Palvelussa.

Palvelun käyttö tapahtuu täysin Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on.

Palveluntarjoaja ei lupaa takuuta sille, että:
· Palvelu vastaa Käyttäjän tarpeita
· Palvelu on keskeytymätön, aina käytettävissä, täysin turvallinen ja virheetön
· kaikki Palvelun virheet korjataan

Tekninen tuki on vain rekisteröityneille asiakkaille ja toimii ainoastaan sähköpostin välityksellä.

Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja käyttää kolmansia osapuolia tarjotakseen tarvittavat laitteistot, ohjelmat, internet-yhteydet, levytilat ja vastaavat teknologiat, joilla Palvelua tuotetaan.

Käyttäjä ei saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa.

Jos Käyttäjän liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön (määritelty Palveluntarjoajan osalta), Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes kapasiteettia saadaan lisää.

Palvelu on suojattu Suomen tekijäoikeuslakien mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja kehittää Palvelua ilman, että siitä tidotetaan ennakkoon. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti ja käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.


Muut ehdot


Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi mikäli Käyttäjä rikkoo sopimusehtoja tai Palvelun tuottaminen estyy ulkoisen tekijän vuoksi. Tällaisia tekijöitä ovat viranomaismääräykset ja muut force majeure -tilanteet. Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle.

Tähän sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli jokin sopimuksen kohta osoittautuisi pätemättömäksi tai mitättömäksi, sillä ei ole mitään vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuteen muutoin.

Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riita viedään Helsingin käräjäoikeuteen.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä:
info(at)qpaper.fi